مرتب سازی : حذف فیلتر
محدوده قیمت :
فقط کالای موجود

مشاوره خرید و قیمت ضدعفونی کننده

ضدعفونی به عمل از بین بردن میکروب ها از روی سطوح زنده گفته می شود. گندزدایی عمل نابودی میکروبها از روی سطوح بی جان می باشد. مواد ضدعفونی یا گندزدا دارای سه درجه عملکردی یعنی سطح پایین، متوسط و بالا می باشند که با توجه به پایه شیمیایی آنها در یکی از این سه سطح قرار می گیرند. پایه شیمیایی اغلب ضدعفونی کننده ها و گندزداها ترکیباتی مانند الکل، آمونیوم کواترنر یا چهار ظرفیتی، کلرهگزیدین، گلوتارآلدئید و پراکسید هیدروژن هست.